Słowniczek najemcy-poradnik najemcy

Olsztyn. Wg naganiaczy nowe makroregionalne centrum handlowe jest usytuowane bezpośrednio w strefie oddziaływania i obejmuje 250 tysięcy ludzi. Dodatkowo należy pamiętać że prawie 200 tysięczny Olsztyn i dwa i pół miliona turystów rocznie wskazują na ogromny potencjał przyszłego centrum.

olsztyn3

Tyle marketingowa zachęta. Należy też pamiętać o galerii warmińskiej w Olsztynie. Niewypał. Bankruci. Zaszczuci ludzie. Wielu z nich pozamykało już punkty, bo to nie jest miejsce do zarabiania pieniędzy. Badania przeprowadzone „na mieście” Olsztyn o potrzebie gh to zamówiony bełkot na potrzeby inwestora z opiniami eksperckimi ekonomistów akademickich.

Jedna z osób byłych już „najemców” najpierw zamknęła sklep. Potem dostała 800 tysięcy kary, potem zaproponowali tylko 400 tysięcy. Dziś oczekują stu tysięcy złotych. Rzecz jasna, że właściciel centrum tych pieniędzy nie zobaczy. Tym bardziej „zarząd”. Zostawmy jednak na razie warmińską, bo nie jedna będzie jeszcze okazja, aby tam wracać. Przypomnę, że Olsztyn to wyjątkowe miasto na mapie retailu. Tam zostałem pomówiony i tam mam nadzieję kiedyś wrócić do tematu-o rzekomą prowizję od metra kwadratowego. Ludzie nie potrafili się zjednoczyć i zostali z ręką w nocniku. Wartością dodaną jest fakt, że za skromną przyczyną-kolejne sklepy się zamykają. Oby tak dalej.

 Od internauty dostałem nowe projekty. 

olsztyn2

Nowego centrum-właśnie w Olsztynie.

olsztyn4

Źródło: Internet

Nowym określeniem na zachętę jest to, że centrum ma być makroregionalne. Brzmi poważnie, dostojnie. To nie jest byle centrum. To jest coś ponad, więcej. Bez tego makro to inaczej brzmi. Pospolicie. Dlatego uznano, że jest makroregionalne. Gra słów. O ile dla kogoś kto nie ma związku z marketingiem to nic najzwyczajnego o tyle nie przypadkowo to centrum ma być makro. Ma działać-na wyobraźnię. Te dwa i pół miliona turystów to znany manewr „przyciągający” najemców-nie klientów. Na takie teksty nadziali się ludzie w Olsztynie.

olsztyn

Aby już nie dać się naciągnąć dla przyszłych najemców pierwsza strona „umowy najmu” daje do myślenia.

§ 1 Definicje oraz Szczegółowe Warunki Najmu

O ile z kontekstu niniejszej Umowy nie wynika inaczej poniższe terminy i wyrażenia pisane wielką literą mają następujące znaczenie:

 1. „Galeria” – budynek Galerii Handlowej w Olsztynie wraz z obiektami budowlanymi oraz zabudowaniami komplementarnymi znajdującymi się w Olsztynie przy ulicy _____________________, w których znajdować się będą lokale użytkowe,
 2. „Lokal” – jedno lub więcej pomieszczeń wyodrębnionych z powierzchni Galerii ściankami działowymi, innymi przegrodami lub wyodrębnione poprzez określenie powierzchni bez jakichkolwiek granic, będący przedmiotem niniejszej Umowy,
 3. „Powierzchnie Wspólne” – powierzchnie służące do wspólnego użytku, obejmujące:
  • wewnętrzne powierzchnie i urządzenia wspólne, w tym w szczególności wejścia i wyjścia, także ewakuacyjne, hole, korytarze, toalety, umywalnie oraz pomieszczenia biurowe wykorzystywane przez personel administracyjny i techniczny,
  • zewnętrzne powierzchnie i urządzenia wspólne obejmujące w szczególności parkingi, podjazdy, tarasy, schody zewnętrzne, drogi wykorzystywane przez najemców celem dostawy towaru,
   inne otwarte powierzchnie na terenie Galerii, jak również wszelkie inne powierzchnie, w tym te poza Galerią, udostępnione przez Wynajmującego do wspólnego użytku,
 4. „Czynsz” – Czynsz Podstawowy lub Czynsz Dodatkowy,
 5. „Czynsz Podstawowy” – czynsz płatny od powierzchni zajmowanego Lokalu,
 6. „Czynsz Dodatkowy” – nadwyżka czynszu od obrotu, jaki osiągnął Najemca w Lokalu w Galerii, nad Czynszem Podstawowym,
 7. „Opłata Eksploatacyjna” – opłata wnoszona przez Najemcę na pokrycie wydatków związanych z korzystaniem z powierzchni wspólnych oraz wydatków poniesionych przez Wynajmującego w związku z koniecznością utrzymania i administrowania Galerią zgodnie z Załącznikiem nr 6 do Umowy,
 8. „Dzień Otwarcia Galerii” – dzień, w którym nastąpi oficjalne otwarcie Galerii dla klientów,
 9. „Dzień Wydania Lokalu” – dzień, w którym Wynajmujący przekazuje Lokal Najemcy w celu jego wykończenia i przystosowania do potrzeb prowadzonej przez niego działalności,
 10. „Dzień Rozpoczęcia Najmu” – dzień otwarcia Lokalu dla ogółu klientów Galerii,
 11. „Dzień Zakończenia Najmu”- dzień rozwiązania lub wygaśnięcia Umowy Najmu,
 12. „Okres Najmu” – okres od Dnia Rozpoczęcia Najmu do Dnia Zakończenia Najmu,
 13. „Okno Wystawowe” – powierzchnia wystawiennicza na terenie Galerii, usytuowana przy Lokalu lub poza jego obrębem, która jest zaprojektowana lub przeznaczona na cele ekspozycji towarów na sprzedaż lub materiałów promocyjnych. Szczegółowe kryteria jakie powinno spełniać Okno Wystawowe znajdują się w Załączniku nr 3 do niniejszej Umowy,
 14. „Regulamin Galerii” – zasady korzystania z Galerii i Lokalu, a także z innych urządzeń związanych z Galerią, stanowiące Załącznik nr 4 do niniejszej Umowy,
 15. „Umowa” lub „Umowa Najmu”- niniejsza umowa najmu oraz wszelkie do niej załączniki,
 16. „Zabezpieczenie” – zabezpieczenie Umowy Najmu ustanowione przez Najemcę zgodnie z Umową.
 17. „Zarządca” – Wynajmujący albo podmiot, któremu Wynajmujący zlecił zarządzanie Galerią,
 18. „Specyfikacja Techniczna” – przyjęte przez Wynajmującego szczegółowe kryteria dotyczące wykonania Lokalu,prowadzenia prac wykończeniowych i adaptacyjnych Najemcy, dostarczone Najemcy przez Wynajmującego oraz określone w Załączniku nr 3 do Umowy,
 19. „Szczegółowe Warunki Najmu” – handlowe ustalenia Stron określone poniżej. W przypadku rozbieżności pomiędzy poniższymi postanowieniami a dalszymi postanowieniami Umowy, wartości zawarte w poniższym zestawieniu mają pierwszeństwo przed dalszymi postanowieniami Umowy,
 20. „Opłata Indywidualna” – opłata wnoszona przez Najemcę na pokrycie wydatków związanych z dostawą mediów do Lokalu, a w szczególności za wodę, energię elektryczną, gaz, usługi telefoniczne, ciepło technologiczne, zgodnie ze wskazaniami liczników lub rachunkami dostarczonymi przez podmioty dostarczające media.

W słowniczku brakuje następujących określeń:

 • deal-podpisanie umowy z najemcą,
 • nieudacznik-najemca z gruntu nie wie co robi,
 • łapówka-kasa za usunięcie najemcy i wprowadzenie w rentowne miejsce nowego,
 • prowizja-kasa dla pośrednika za złapanie najemcy,
 • światła-świecą albo za mocno, albo za słabo co z kolei jest przyczyną niskich obrotów,
 • meble-mają wpływ na obroty, trzeba je zmienić-gdy są za niskie,
 • płytki-mają wpływ na obroty,
 • pan/pani– „tylko pan/pani nie płaci czynszu, pozostali nie maja zaległości”,
 • kredyt-kwota na spłaty zaległości,
 • standard-standardowo tysiące w firm w Polsce padło i się nie odtworzy,
 • monitoring-liczymy ludzi jak chcemy i ile chcemy dlatego mamy ich miesięcznie setki tysięcy co np. w Tarnowie daje 7 milionów ludzi rocznie,
 • media-lokalne są na nasze usługi, za umowy roczne -mamy święty spokój,
 • windykacja-zabieramy wszystko, włącznie z domem i całą resztą.
 • zniszczenia: podczas rozbudowy niszczony jest towar, odszkodowania nie dostaniesz, nie jesteś konsumentem,
 • grzyb-standardowo w ścianach gdzie przecieka dach,
 • insekty-jako bonus do 40 tysięcznego np. czynszu,
 • samobójstwa najemców-zdarzają się, ale Wynajmujący  stara się pomóc i zatuszować.

Wniosek: przed podpisaniem umowy w gh pamiętaj, że tak to właśnie działa. Warto poznać też drugi słowniczek-tak na wszelki wypadek. Profilaktycznie.

Reklama

Myślenice-poradnik najemcy

 W Myślenicach ( 30 km od Krakowa)  trwa łapanka na najemców. To nie będzie wielka galeria handlowa. Oferty są wysyłane do najemców z innych galerii handlowych i przypadkowych firm.

Galeria Myślenicka

 • Zasięg: ponad 100 tyś. mieszkańców w promieniu 30 min
 • Lokalizacja: ulica Słoneczna
          – centrum miasta- 600 m od Rynku
          – bezpośrednie sąsiedztwo Zakopianki i dworca autobusowego
 • Powierzchnia całkowita: 6.500 mkw
 • Parking: 230 miejsc
 • Planowany termin otwarcia: IV kwartał 2015 r.

 

1.18

 

58 m2

 

Surowy (Shell & Core) – zgodnie z załącznikiem technicznym

 

5+5 lat – opcja automatycznego przedłużenia po stronie Najemcy i Wynajmującego

 

96 PLN / m2 (+VAT)

Indeksacja wskaźnikiem GUS

 

 

7% / 3-miesięczny okres rozliczeniowy

 

 

 

30 PLN / m2 (+VAT) – zaliczka

Gwarancja bankowa lub Kaucja Gwarancyjna:

3-miesięczny Czynsz Podstawowy + 3-miesięczna Opłata Eksploatacyjna + 3-miesięczna Opłata Marketingowa (+VAT)

Akt notarialny w trybie art. 777 § 1 pkt. 4 i 5 KPC – 9-krotność Czynszu Podstawowego

 

* Jednorazowa opłata marketingowa na Otwarcie

* Koszty Eksploatacyjne podczas budowy

 • Lokal do 300 m2

* Koordynacja techniczna najemców

* Partycypacja w realizacji górnej warstwy ochrony tryskaczowej w Lokalu Najemcy

* Kontrola i akceptacja dokumentacji projektowej

* Partycypacja w realizacji przyłącza elektrycznego

25 PLN / m2

 

16 PLN / m2

0,5 mies. czynsz

 

0,5  mies. czynsz

 

2000 PLN

2000 PL

     

 

 Zachęcające wizualizacje i projekty graficzne, które wg wysyłającego ofertę-ofertą handlową nie są.

Myslenice

 

 

Mylenice2

 

 

Mylenice7

 

Mylenice_8

Myslenice4

Myslenice6

Myslenice5

 

 

Mylenice3

Optymistycznie wygląda ta prezentacja- taka jak w każdym przypadku z okazji budowy galerii handlowej. Warto przypomnieć, że szwaczki z jednego z największych producentów odzieży w Myślenicach jeszcze w minionym roku walczyły o 100 złotych podwyżki, bo ich pensje to 1300 złotych. To nie jest i nie będzie klient galerii handlowej. Turyści jadący w Tatry… jadą w Tatry. Wychodzenie z założenia, że po drodze wpadną na pizzę jest delikatnie mówiąc nawijaniem makaronu na uszy.

„Zakopianka” jest atutem-drogowym i też -jak wiemy- często zakorkowanym lecz-nie zakupowym. Te pięć milionów kierowców-to kierowcy plus rodziny. To wszystko. Nasycenie galeriami handlowymi jest tak duże, że sorry, ale atrakcją już dawno nie są. Ostatnio powstała gh w Rumunii przy jednym z większych miast. Ludzie są dumni, że w ich mieście powstała galeria handlowa, a to, że podziwiają witryny to zupełnie inna kwestia.

wniosek: przed podpisaniem umowy w gh zweryfikuj podawane dane z innymi źródłami informacji np.http://www.polskawliczbach.pl/Myslenice

P.S. Interesujący materiał z dzisiejszego przeglądu sieci.

„Budowanie obiektów handlowych o powierzchni powyżej 400 mkw. wymagało do tej pory zgody gminy. Ale Sejm właśnie to zmienił. Poprawka przeszła prawdopodobnie przez pomyłkę i bałagan. Wygląda na to, że większe sklepy będą budowane bez ograniczeń.

Nieoczekiwaną zmianę w prawie zauważył Wiesław Jopek, szef Krakowskiej Kongregacji Kupieckiej, który zaalarmował krakowski „Dziennik Polski”. – Tajemnicza zmiana w Ustawie o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym doprowadzi do niepohamowanego rozwoju hiper- i supermarketów, likwidacji mikro-, małych i średnich firm rodzinnych zajmujących się handlem i usługami, wzrostu bezrobocia – alarmuje przedstawiciel drobnych kupców na stronie internetowej gazety”.

http://biznes.pl/magazyny/sklepy-wielkopowierzchniowe-poslowie-sie-pomylili/jdfs1q